Gå til indhold

Viden & udvikling

Synscenter Refsnæs' udviklingsarbejde kendetegnes ved at være videns- og praksisbaseret i samarbejde med landets kommuner, Social- og Boligstyrelsen, Undervisningsministeriet og DTHS (Danske Tale-, Høre og Synsinstitutioner) med afsæt i den aktuelt bedste viden.

Videns- og udviklingsenheden er en tværgående funktion, der har til formål at understøtte vidensarbejdet på tværs af Synscenter Refsnæs’ tilbud samt på landsplan bidrage til vidensarbejdet på børne/unge-områdets specialrådgivninger i kommunikationscentrene i regioner og kommuner.

Videns- og udviklingsenhedens opgave er at monitorere vidensudviklingen inden for og i relation til synsområdet samt indsamle, bearbejde og formidle viden på fagområdet børn og unge med synsnedsættelse.

Viden formidles til regionale og kommunale synskonsulenter og øvrige samarbejdspartnere i form af besvarelse af henvendelser, nyhedsbreve, oplæg, foredrag, systematiske videnssøgninger og som formidling på Synscenter Refsnæs' medieplatforme.

Videns- og udviklingsenheden understøtter, koordinerer og gennemfører synsfaglige udviklingsprojekter i samarbejde med fagprofessionelle samarbejdspartnere.

Videns- og udviklingsenheden opbygger et tværfagligt netværk til andre centrale nationale og internationale videnshavere med relevans for synsområdet. Det vedligeholdes gennem vidensudveksling, netværksmøder og evt. fælles faglige initiativer.

Videns- og udviklingsenheden deltager i nationale og internationale netværksmøder, faglige konferencer samt vidensindsamler nationalt, nordisk og internationalt bl.a. i form af systematiske videns- og litteratursøgninger.