Gå til indhold

Podcast - indsatserne i De udvidede læringsmål

Synscenter Refsnæs har i samarbejde med Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner – DTHS og med økonomisk støtte fra selskabet Kjæden udgivet fem podcasts, som understøtter indsatserne i De Udvidede Læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse 0-17 år.

Podcastsene udfolder nogle af de handlingsanvisende anbefalinger relateret til De udvidede læringsmål, og er et supplement til de 9 vejledninger om De udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse.

Podcastserien er målrettet fagprofessionelle der arbejder med børn og unge med synsnedsættelse i dagtilbud og grundskole, samt til pårørende. 

Punktskrift for småbørn og indskolingsbørn

Den første podcast i serien er Punktskrift for småbørn og indskolingsbørn.

Punktskrift for småbørn og indskolingsbørn er målrettet fagpersoner som er en del af overgangen fra dagtilbud til skole. Det kan fx være forældre til børn med synsnedsættelse, pædagoger eller lærere.

I podcasten fortæller synskonsulent Bente Pedersen fra Synscentralen Vordingborg og skolekonsulent og medlem af Dansk Punktskriftsnævn Dorte Larsen fra Synscenter Refsnæs om punktskrift og læseindlæring, og om hvorfor det er vigtigt med en tidlig og målrettet indsats, så barnet med synsnedsættelse får mulighed for at lære at læse og få et skriftsprog. Bente og Dorte taler om punktskrift for småbørn og indskolingsbørn med blindhed, og om vigtigheden af at børnene allerede begynder at kende til bogstaver og ord, før de starter i skolen.

Den næste podcast i serien har temaet Udvikling af sanser og motorik hos 2-6 årige småbørn. Podcasten udkommer i uge 43.

 

Udvikling af sanser og motorik hos 2-6 årige småbørn

Sanser og motorik er temaet i denne podcast som er den anden af fem podcasts som Synscenter Refsnæs udgiver i samarbejde med Danske Tale-, Høre-  og Synsinstitutioner – DTHS.

I Udvikling af sanser og motorik hos 2-6 årige småbørn fortæller synskonsulent Trine Adelgaard fra CKV Odense og ergoterapeut Bonnie Pedersen fra Synscenter Refsnæs om hvad sanser og motorik er, hvordan synsnedsættelsen påvirker småbørns sansemotoriske udvikling og om effektiv sansebrug. I podcasten kommer Trine og Bonnie også med konkrete forslag til understøttelse af barnets sansemotoriske udvikling. 

Podcasten er målrettet pædagoger, dagplejere og andet pædagogisk personale i dagtilbud, hvor der er et barn med synsnedsættelse samt til forældre.

Den næste podcast i serien har temaet bedsteforældrerollen til et barn med alvorlig synsnedsættelse. Podcasten udkommer i uge 46. 

Bedsteforældrerollen til et barn med alvorlig synsnedsættelse

Bedsteforældrerollen til et barn med alvorlig synsnedsættelse – den tredje podcast som Synscenter Refsnæs udgiver i samarbejde med Danske Tale-, Høre-  og Synsinstitutioner – DTHS. 

I Podcasten fortæller synskonsulenterne Eva Madsen fra Kommunikationscentret Region H og Annette Petersen fra Synscenter Refnæs om bedsteforældrerollen. Eva og Annette kommer rundt om emner som den dobbelte sorg, hvordan bedsteforældre bedst hjælper deres barn i sorgen, hvor bedsteforældre kan få råd og vejledning, og så kommer Annette og Eva med forslag til, hvordan bedsteforældre praktisk kan støtte deres barn og barnebarn i hverdagen.

Podcasten er målrettet bedsteforældre og forældre til et barn med synsnedsættelse.

Den næste podcast i serien omhandler sociale fællesskaber og udvikling af sociale kompetencer i grundskolen (7-12 årige). Podcasten udgives i uge 48. 

Sociale fællesskaber og udvikling af sociale kompetencer i grundskolen (7-12 årige)

Sociale fællesskaber og udvikling af sociale kompetencer i grundskolen (7-12 årige) er temaet i den nye podcast som er den fjerde af fem podcasts som Synscenter Refsnæs udgiver i samarbejde med Danske Tale-, Høre-  og Synsinstitutioner – DTHS.

I podcasten taler synskonsulenterne Anders Dolleris fra CKU Skive/Viborg og Philippa Steen fra CSH Aarhus sammen med psykolog Gunilla Nord om hvilken betydning en synsnedsættelse kan have for udviklingen af sociale kompetencer. Med eksempler fra deres egen rådgivning og vejledningspraksis kommer Anders, Phillipa og Gunilla ind på, hvilke udfordringer børn med synsnedsættelse kan have i forbindelse med at indgå i fællesskabet i klassen. De kommer også ind på, hvad man som lærer kan gøre for at understøtte, at eleven bliver en aktiv deltager i fællesskabet. 

Podcasten er målrettet lærere til børn med synsnedsættelse i indskolingen og på mellemtrinnet. 

Den næste og sidste podcast i serien har temaet uddannelse - overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Podcasten udkommer i uge 50. 

Uddannelse - overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

Uddannelse - overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse er temaet i denne nye podcast som er den sidst af fem podcasts som Synscenter Refsnæs udgiver i samarbejde med Danske Tale-, Høre-  og Synsinstitutioner – DTHS.

I podcasten taler studievejleder Isabelle Genevey fra IBOS og skolekonsulent Mads Rønn fra Synscenter Refsnæs om uddannelsesparathed, når man er ung med en synsnedsættelse. Isabelle og Mads kommer rundt om hvad det kræver at blive kaldt uddannelsesparat, og taler om hvilke udfordringer der kan være for målgruppen af unge med synsnedsættelse i forbindelse med at blive uddannelsesparate. 

Podcasten er målrettet lærere til elever med synsnedsættelse.

Efter denne podcast blev optaget, blev der ved et bredt politisk flertal besluttet, at uddannelsesparathedsvurdering i foråret 2023 justeres, så ingen elev fremover erklæres ikke-uddannelsesparat. Der vil i stedet komme en ny betegnelse, som vi endnu ikke kender. Podcasten er stadig yderst aktuel, da de emner, udfordringer og løsninger, som vi snakker om, har stor betydning for elever med synsnedsættelse og deres mulighed for at klare sig godt igennem folkeskolens afgangsprøver og videre til en ungdomsuddannelse. Og det er uanset, hvordan uddannelsesparathedsvurderingen kommer til at se ud.