Gå til indhold

Botilbud

Synscenter Refsnæs' døgnophold består af fem botilbud: Birke- og Egehuset, Botilbud Stausgård, Fløjen og Efterskolen og dertil mulighed for ophold i prøvelejlighed og et individuelt beskæftigelsestilbud.

Lovgrundlag

Visitation jf. Barnets Lov §§ 35.4, 43, stk. 1 samt Serviceloven §§107, 108, 108a og 104.

Målgruppe

Børn og unge og voksne med synsnedsættelse. Botilbuddene modtager børn og unge, hvor synsnedsættelsen er den primære funktionsnedsættelse, evt. i kombination med lettere psykiske eller fysiske udfordringer samt børn og unge med synsnedsættelse, yderligere funktionsnedsættelser og komplekse diagnoser.

Transport til og fra botilbud

I tilbuddet er indeholdt transport til hjemmebesøg i weekender og ferier til centrale steder i Danmark, Sjælland, Fyn og Jylland. Kørsler ca. hver anden weekend og i de fleste ferier og helligdage.

Kvalitetssikring

Botilbuddet arbejder efter den danske kvalitetsmodel og bliver løbende kvalitetsvurderet af Socialafdelingen i Region Sjælland. Tilbuddet er godkendt af Socialtilsyn Øst der ligesom Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med botilbuddet. Klik her for at læse de seneste tilsynsrapporter. 

Her kan du finde en pjece omkring dialog og samarbejde med brugere og pårørende på Socialområdet

Kontakt – aftale om besøg, praktik eller en uforpligtende snak

Er du interesseret i at høre mere om vores botilbud, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Susanne Tina Johansen.

Det er muligt at etablere praktikophold på 1-2 uger for at prøve, om tilbuddet er noget for den unge – praktik er uden beregning.

Kontakt

Susanne Tina Johansen

Susanne Tina Johansen

Områdeleder
Botilbud
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63
sutj@regionsjaelland.dk

Kontakt

Susanne Tina Johansen

Susanne Tina Johansen

Områdeleder
Botilbud
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63
sutj@regionsjaelland.dk