Gå til indhold

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

I sociale botilbud i de danske regioner arbejdes der konsekvent med ”Dansk kvalitetsmodel på det sociale område”.

Formålet med den danske kvalitetsmodel er at sikre en fælles og systematiseret faglig indsats samt at dokumentere indsatsen i forhold til den enkelte beboer. Kvalitetsmodellen giver gennemsigtighed, som er til gavn for såvel beboere, pårørende samt medarbejdere.

Kvalitetsmodellen er udviklet med generiske standarder samt retningsgivende dokumenter. Standarderne er regionale og understøttes af lokale retningsgivende dokumenter, som kvalitetssikring af den lokale praksis, og som udformes af de enkelte sociale tilbud.

Der er 10 ydelsesspecifikke regional standarder . Kvalitetsmodellen er udviklet med afsæt i eksisterende dokumenteret viden, metode og tradition, hvorved kvalitetsstandarderne hviler på et solidt vidensgrundlag.

Her kan du læse mere om kvalitetsmodellens standarder

Kvalitetsmodellen på Synscenter Refsnæs

På Synscenter Refsnæs arbejder vi kontinuerligt med at kvalitetssikre og udvikle vores tilbud.
Synscenter Refsnæs er ét samlet tilbud, og derfor har vi besluttet at arbejde med kvalitetsmodellen på tværs af hele organisationen. Det betyder, at vi ud over de sociale tilbud også bruger modellen aktivt til dokumentation og kvalitetssikring på skolen og på rådgivningsområdet.

Her findes de retningsgivende dokumenter for Synscenter Refsnæs.

Kontakt

Susanne Tina Johansen

Områdeleder
Botilbud
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63
sutj@regionsjaelland.dk

Kontakt

Susanne Tina Johansen

Områdeleder
Botilbud
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63
sutj@regionsjaelland.dk