Gå til indhold

Specialrådgivning

Specialrådgivningen er et landsdækkende tilbud til børn og unge, der opfylder kriteriet for at blive optaget i Synsregistret.

Specialrådgivningen er et landsdækkende tilbud til børn og unge 0-17 år, der opfylder kriteriet for at blive optaget i Synsregistret. En del børn og unge har sammensatte yderligere funktionsnedsættelser, hvilket vi tager højde for i rådgivningen.

Vi har kontrakt med Social- og Boligstyrelsen om at være landsdækkende leverandør af rådgivning, udredning, undervisning, vidensarbejde og materialeproduktion. Som VISO-leverandør visiterer vi selv de henvendelser, vi modtager. 

Specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs har siden 2014 været en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Social- og Boligstyrelsen, klik her for at læse mere om VISO i Social- og boligstyrelsen.

Vi yder synsvejledning i en række kommuner og organisationer. Forældre og fagpersoner er også en del af vores målgruppe og vigtige samarbejdspartnere. Målet er, at barnet og den unge modtager den rigtige støtte og bliver inkluderet i fællesskabet i familie og institution trods synstabet. Vi har fokus på at understøtte deltagelse i leg, læring, uddannelse og fritid og på at styrke barnets egne ressourcer.

Henvendelser 

Viden der virker

Specialrådgivningen trækker på mange års praksiserfaring og systematisk indsamling af viden om de mange former for synsnedsættelse, og om hvordan vi bedst stimulerer, afhjælper og kompenserer for et nedsat syn eller blindhed.

Vi arbejder i tværfaglige teams, har fokus på ressourcer, inklusion og ”hjælp til selvhjælp”. Vi er specialister i de mange faser og overgange i livet med synsnedsættelse, f.eks. familien, der lige har fået konstateret en synsnedsættelse hos et lille barn, småbørn, førskolebørn, indskoling, mellemtrin, udskoling samt afgangsprøver og fritid.

Mange års erfaring med målgruppen og med at samarbejde med familier til børn med alvorlig synsnedsættelse er garant for, at det vi gør, sammen med jer, er velafprøvet og fungerer for barnet og familien – også når synsdiagnosen er sjælden.

Synscenter Refsnæs har løst opgaven i over 100 år og kombinerer erfaring med nyeste viden og specialerfaring. Og ikke mindst fra vores egne skoletilbud og botilbud suppleret med international forskning. Specialrådgivningen samarbejder tæt med landets lokale synskonsulenter, Kommunikationscentre og specialtilbud i kommunerne, der besidder stor viden og lokalkendskab.