Gå til indhold

Synsvejledning i kommuner

Specialrådgivningen varetager synsvejledning for børn og unge i en del kommuner på Sjælland og for Bornholms Regionskommune. Vejledning ydes med afsæt i gældende lov samt Social- og Boligstyrelsens anbefalinger i forløbsbeskrivelsen Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år.

Kommunal synsvejledning

Målgruppen er børn og unge, der er eller forventes at blive optaget i Synsregistret

Vejledningen varetages af synskonsulenter med baggrund som specialpædagog eller lærer samt erfaring og specialuddannelse i syn med afsæt i ICS og ICF-CY.

Vejledningen gives til børn og unge, forældre og relevante fagprofessionelle. Vejledning omfatter information om det funktionelle syn og synsnedsættelse samt vejledende anbefalinger om pædagogiske og praktiske tiltag i hjem, institution og skole.

Vejledningen sker med afsæt i kontrakt mellem den enkelte kommune og Synscenter Refsnæs.

Synskonsulenten

Synskonsulenten har en koordinerende funktion i relation til syn, foretager udredning af det funktionelle syn og vejleder med fokus på udvikling og læring. Konsulenten kommer på vejledningsbesøg og deltager i afklarende møder i hjem, institution og skole. Indsatsen afstemmes med nærmeste fagprofessionelle og pårørende.

Besøg i hjem, institution og skole

Besøgenes antal og hyppighed er varierende. Der ydes f.eks. mange timer, når barnet er nydiagnosticeret og ved overgange i barnets/den unges liv. Telefonrådgivning, netværksmøder og konferencer er omfattet af aftalen. Synskonsulenten arbejder med afsæt i det enkelte barns diagnose og samarbejder med øjenlæge og optiker. Som led i vejledningen udarbejdes rapport og nødvendige skrivelser relateret til synsnedsættelsen.

Væsentlige problematikker

Målgruppen er børn og unge med synsnedsættelse svarende til en visus dårligere end 6/18. Nogle er helt blinde og mange har konkurrerende handicaps og lidelser. Målgruppen omfatter børn med vidt forskellige diagnoser - fra ”rene” synsdiagnoser, heraf nogle med progredierende synstab, til syndromer og sygdomme, hvor synsnedsættelsen er en af flere udfordringer, f.eks. hjernebetinget synsnedsættelse og skader, der involverer synet.

Lovgrundlag

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse er berettiget til specialiseret pædagogisk rådgivning og støtte relateret til syn og synsfunktion, j.fr. Lov om Social Service (SEL) §§ 10, 11 og 112 samt Folkeskolelovens §§ 3 og 20. Voksne 18-21 år modtager vejledning med henvisning til Lov om specialundervisning for voksne, Lov om aktiv beskæftigelse §3, samt SEL §10 stk. 4, § 76a, § 81 og § 112. Synskonsulenten kvalificerer lokale beslutninger om kommunens indsats i henhold til Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne.

Se vores ydelsesbeskrivelse

Kontakt

Mads Røn

Afdelingsleder - Specialrådgivning
Tlf.: 24 41 89 06
madro@regionsjaelland.dk

Kontakt

Mads Røn

Afdelingsleder - Specialrådgivning
Tlf.: 24 41 89 06
madro@regionsjaelland.dk