Gå til indhold

Partnerskaber og samarbejdspartnere

Nedenfor kan du se vores partnerskaber og samarbejdspartnere bestående af organisationer, virksomheder og interesseorganisationer i både ind- og udland.

Organisationer og virksomheder

 • Danske Tale- Høre- og Syns-Institutioner (DTHS)
 • Instituttet for Blinde og Svagsynede – IBOS
 • Landets 16 kommunikations- og synscentre
 • De 45 Børne- og ungesynskonsulenter i Danmark
 • VISO – Social- og Boligstyrelsen
 • Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet
 • Kennedy Centret, Diagnostisk Center, Rigshospitalet Glostrup v/overlæge Kamilla Nissen
 • Øjenklinikken, Rigshospitalet Glostrup
 • Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde v/overlæge Lisbeth Sandfeld
 • Dansk Pædiatrisk Oftalmologisk Gruppe (DPOG), øjenlæger i Danmark med særlig interesse for specielle problemstillinger vedr. øjensygdomme og -lidelser hos børn
 • DCL - Dansk Center for Lys
 • Materialecentret – Center for visuelle & auditive specialundervisningsmaterialer
 • Nota - bibliotek og videncenter
 • Dansk Punktskriftnævn
 • ELSASS Fonden
 • Behandlingsskolerne Danmark
 • Specialrådgivningen om Epilepsi, Filadelfia
 • Sensus - konsulentvirksomhed med speciale i digital tilgængelighed og informationsteknologi for mennesker med særlige behov
 • Center for Skole og Læring , Professionshøjskolen Absalon
 • Department of Nordic Studies and Linguistics. University of Copenhagen

Udland

 • ICEVI - International Council for Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten, Syn, Sverige
 • Statped, Statlig spesialpedagogisk tjeneste, Norge
 • Nordisk Punktskriftnævn
 • Nordisk netværk for psykologer på børnesynsområdet
 • The Blind and Low Vision Education Network NZ (BLENNZ), New Zealand

Interesseorganisationer

 • Landsforeningen af Forældre til blinde og svagsynede
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Blindesamfunds Ungdom
 • Parasport Danmark
 • Dansk forening for Albinisme
 • Aniridi Danmark