Gå til indhold

Den nationale vejledning

Den nationale vejledning om De Udvidede Læringsmål (DUL) består af ni vejledninger til pædagoger, lærere og andre fagprofessionelle, som møder børn med synsnedsættelse i det pædagogiske eller undervisningsmæssige arbejde og til forældre og familie til børn med synsnedsættelse. 

Du kan hente vejledningerne som Pdf her:

Vejledningerne giver den fagprofessionelle viden, inspiration og handlingsanvisende råd til det pædagogiske og undervisningsmæssige arbejde med børn med synsnedsættelse. De formidler viden om god praksis tæt på de fagprofessionelles hverdag og tilgange til pædagogik, didaktik, undervisning og læring.

Udover disse ni vejledninger, er der udarbejdet den mere fagspecifikke vejledning til idrætsundervisning, "Idræt i Øjenhøjde", som kan downloades.

Vejledningerne er baseret på metoden "De udvidede læringsmål, som er en metodisk tilgang med specifikke læringsmål og indsatser for børn og unge med synsnedsættelse, som understøtter deltagelse i og inkludering under de almene mål i dagtilbud og skole. Læs mere om ”De udvidede læringsmål”.