Gå til indhold

Ydelser

Vi tilbyder specialrådgivning lokalt og på vores kursusafdeling Stausgård.

Vi tilbyder specialrådgivning lokalt og på vores kursusafdeling Stausgård. Ønsker du at henvise et barn/en ung til specialrådgivning, skal du benytte vores henvendelsesskema.
Gem henvendelsesskemaet på din PC, udfyld det og send det til synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Se oversigten over planlagte kurser

Formålet med specialrådgivning er at sikre, at barnet/den unge får den rigtige hjælp og støtte ift. en alvorlig synsnedsættelse. Rådgivning gives som opfølgning på en udredning. Vi yder også mange andre former for specialrådgivning.

Vi giver vejledende anbefalinger til barnet/den unge, familien og kommunen. Rådgivningen tager afsæt i den enkeltes egne ressourcer og behov for udvidede læringsmål og støtte. Det kan både være støtte til synsudvikling og råd om at kompensere for et alvorligt synstab i en konkret situation.

Vi rådgiver på

  • Småbørnsområdet 0 – 6 år.
  • Førskoleområdet 5 – 7 år.
  • Skoleområdet 6 – 17 år.


Specialrådgivningen omfatter krop, aktivitet og deltagelse inden for ICF-CY rammen og sigter mod at understøtte synsudvikling, trivsel og læring. Vi bygger rådgivningen på udredning, observation og dialog for at finde ud af, hvordan barnet/den unge vil profitere af træning, hjælpemidler, aflastning m.v. Vores anbefalinger til barnet/den unge, familien og de fagprofessionelle i kommunen er vejledende.

Rådgivningen kan være helhedsorienteret og omfatte hele familien, trivsel mv. Og den kan være meget målrettet mod specifikke funktionstab og mere konkrete udfordringer.

Vi har mange års praksiserfaring og benytter den aktuelt bedste viden i specialrådgivningen.

Vi arbejder med afsæt i Social- og Boligstyrelsens anbefalinger i forløbsbeskrivelsen ”Rehabilitering og undervisning for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år”, når vi yder specialrådgivning.

Kontakt

Mads Røn

Mads Røn

Afdelingsleder
Specialrådgivning
Tlf.: 24 41 89 06
madro@regionsjaelland.dk

Kontakt

Mads Røn

Mads Røn

Afdelingsleder
Specialrådgivning
Tlf.: 24 41 89 06
madro@regionsjaelland.dk