Gå til indhold

Barnets funktionelle syn

Tidlig indsats er vigtig for at give barnet de bedste betingelser for udvikling og deltagelse.

Formålet med den synspædagogiske observation er at afdække mulighederne for at udvikle barnets syn samt afdække behovet for kompenserende strategier til læring og for relevante hjælpemidler.

Indsatsen tager afsæt ICF-CY modellen. Vi ser barnet som et helt menneske og har særligt fokus på øjet, synsbrøk og synsdiagnosens indflydelse på samarbejdet mellem øjnene, fokuseringsevne, øjenbevægelser, balance mv. Der arbejdes med afsæt i en model for visuel kognition og med fokus på de øvrige sanser. Der rådgives ud fra afprøvninger af lys og hjælpemidler, orienteringsevne, social adfærd og meget mere.

Synscenter Refsnæs har mange års praksiserfaring med udredning af syn. Vores værktøjskasse er udviklet af danske synskonsulenter gennem årtier og vi indhenter løbende viden fra ind- og udland.

Med afsæt i synsnedsættelsen arbejdes blandt andet med fokus på:

 • Effektiv sansebrug
 • Selvstændig og almindelig daglig levevis (ADL)
 • Selvtillid og selvbestemmelse
 • Orientering og mobility
 • Tekniske hjælpemidler
 • Sociale kompetencer
 • Kompenserende kommunikation
 • Forberedelse til skole, uddannelse og arbejdsmarked
 • Sund fritid

Specialrådgivningen anvender blandt andet følgende metoder og tilgange:

 • Den Danske Synstaske
 • Den interaktionsbaserede observationsmetode
 • Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse
 • Afklarende samtaler med barn, forældre og fagprofessionelle
 • Focus MDVI
 • Afprøvning af ADL, lys, IKT og hjælpemidler