Gå til indhold

Skolestart og skolevalg

Vi tilbyder en tværfaglig skolestartsvurdering for 5-6 årige børn og deres forældre. Udredning kan i nogle tilfælde foretages lokalt.

Skolestart og skolevalg

Vi tilbyder en tværfaglig skolestartsvurdering for 5-6 årige børn og deres forældre. Udredning kan i nogle tilfælde foretages lokalt.

Udredningen sigter mod afklaring af skolestart og skolevalg. Det sker ved at afdække barnets ressourcer og barnets synsnedsættelse, synsadfærd, generelle udvikling og udfordringer ift. en hverdag i skolen.
Et tværfagligt team vurderer barnets behov for støtte, hjælpemidler og træning af færdigheder før og under skolestart. Målet er, at de voksne omkring barnet har viden og værktøj til at sikre at barnet, så vidt det er muligt, kan gå i skole på lige fod med seende kammerater.

Forløbets indhold:

  • Observation gennem leg og aktivitet
  • Afprøvning og testning, bl.a. med førskoleopgaver
  • Afdækning af barnets synsnedsættelse og øvrige udvikling og ressourcer
  • Synsfunktion og brug af andre sanser end synssansen (føle, høre, lugte, smage, taktile, proprioceptive og vestibulære sans)
  • Der anvendes forskellige synspædagogiske, psykologiske og sansemotoriske metoder afhængig af, hvor barnets udfordringer findes

Forældrene modtager undervisning i synsfaglige og relaterede emner samt indblik i de tests og materialer, børnene præsenteres for i forløbet.

Pædagogisk personale og ledere modtager efter udredningen viden om barnets behov for læring og stimulering før og under skolestart.

Ugen afsluttes med en samtale med barnets forældre og fagpersoner, hvor ugens observationer gennemgås, og der gives forslag til det videre arbejde med barnet. Der udarbejdes grundig rapport med beskrivelser og handleforslag.

Vi arbejder helhedsorienteret med fokus på barnets ressourcer og færdigheder med afsæt i ”aktivitet” og ”deltagelse” inden for ICF-CY rammen. Ønsker du at henvise til udredning, skal du benytte vores henvendelsesskema. Du finder en oversigt over planlagte skolestartsvurderinger på siden Kurser