Gå til indhold

Udredning og screening v/ergoterapeut

Ergoterapeuterne i Specialrådgivningen indgår typisk i et tværfagligt team, som udreder komplekse sager og underviser på vores kurser:

  • Udredning/undersøgelse/screening af sansemotorik, fin- og grovmotorik, daglige færdigheder/ADL, fysisk aktivitet, orientering og grad af selvhjulpenhed
  • Gruppeforløb og sociale færdigheder
  • Specialrådgivning til børn og unge, forældre og fagprofessionelle
  • Vejledende anbefalinger om strategier for aktivitet og deltagelse med nedsat syn, færdighedstræning og huskemetoder til at overkomme synsnedsættelsen i hverdagen
  • Undervisning og supervision af personale på almene og specialinstitutioner

Sammen med barnet eller den unge og familien afprøves og udpeges hjælpemidler og strategier i hverdagen, hvor målet blandt andet er:

  • at styrke sanserne, balancen, hænderne, hvile- og siddestillinger m.v.
  • at blive selvhjulpen og forebygge udtrætning

Terapeuterne er instruktører i ADL, orientering & mobility samt forflytning i relation til børn og unge med synsnedsættelse. De rådgiver og udreder med afsæt i krop, aktivitet og deltagelse inden for ICF-CY rammen og indgår i forskelligt omfang i de planlagte gruppeforløb. De tilbyder desuden individuel rådgivning og udredning i barnets hjem, institution og skole.