Gå til indhold

Udredning

Vi tilbyder udredningsforløb lokalt og på vores kursusafdeling Stausgård.

Vi tilbyder udredning lokalt og på vores kursusafdeling Stausgård. Ønsker du at henvise et barn/en ung til udredning, skal du benytte vores henvendelsesskema. Gem henvendelsesskemaet på din PC, udfyld det og send det i en mail til synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Udredningens mål fastsættes i fællesskab og i samarbejde med barnet/den unge, familien, den lokale synskonsulent og andre fagprofessionelle. Vi har fokus på det funktionelle syn, synsudvikling og træning såvel som kompenserende tiltag. Vi tager afsæt i barnets eller den unges og familiens behov og aktuelle læringsmål i institution eller skole.

Eksempler på udredning:

  • Synsfunktion og brug af andre sanser end synssansen (høre, føle, tale, smage, den taktile sans)
  • Evnetest/kognitiv udredning
  • Fysiologiske forhold, fin- og grovmotorik eller sansemotorik
  • Trivsel, stressprofil, relationer
  • Ydre forhold f.eks. lys, lyd, indretning, kommunikation og samarbejdskultur
  • Hjælpemidler, optik, IT og kommunikationsteknologi (IKT)
  • Læsetest, matematik- og staveprøver

Vi arbejder ud fra barnets/den unges ressourcer, potentiale og muligheder med afsæt i aktivitet- og deltagelse inden for ICF-CY rammen. Der sker altid afdækning af barnets/den unges syn, øvrige funktionsniveau og udfordringer, ligesom vi har fokus på sanser, krop og bevægelse.
Forløbet er ofte flerfagligt og hjælper med at sætte fokus på trivsel, læring og udvikling.

Udredningen afsluttes med en rådgivning, hvor vi taler forløbet igennem med jer. Derefter skriver vi rapport med observationer og eventuelle testresultater. Rapporten indeholder vejledende anbefalinger om træning af funktionsevnen, kompenserende strategier, metodiske tiltag og konkrete ting I kan gøre. Rapporten danner udgangspunkt for det videre arbejde i familien, hos synskonsulenten og i dagtilbud/skole.

Forløbsbeskrivelse

Vi arbejder med afsæt i Social- og Boligstyrelsens anbefalinger i forløbsbeskrivelsen ”Rehabilitering og undervisning for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år” når vi yder specialrådgivning og udredning.