Gå til indhold

Fagprofessionelle

Brug for en specialist eller mentor?
Vi vejleder og underviser på uddannelsesinstitutioner, kommunikationscentre, arbejdspladser, skoler og iforeninger. Vi deler viden med relevante fagpersoner og skræddersyr gerne en eftermiddag eller et forløb for jer.

Mentorer

Specialrådgivningens erfarne synskonsulenter fungerer som mentorer og praktikvejledere for studerende på den danske Diplomuddannelse i synspædagogik og syns(re)habilitering. Uddannelsen, der er udviklet til synsprofessionelle, består af fem moduler og udbydes af UC Syddanmark og IBOS. En del af uddannelsen er praktisk og kræver et praksisforløb med mentor. Synscenter Refsnæs stiller mentorer til rådighed på børneområdet på modul 3 og 4:

  • ADL – almindelig daglig levevis
  • O&M – Orientering og Mobility

Undervisning i børnesyn på Pædagogisk Diplomuddannelsen (PD)

Erfarne synskonsulenter og psykologer varetager synsundervisning relateret til børn og unge.
Diplomuddannelsens fem moduler er valgfrie og tæller 10 ECTS-point. Til en fuld PD i synspædagogik og syns(re)habilitering kræves to obligatoriske moduler samt 2-3 retningsspecifikke moduler (du kan også vælge at tage ét valgfrit modul på 2x5 eller 10 ECTS-point) og et afgangsprojekt. Læs mere og tilmeld dig på IBOS' hjemmeside her