Gå til indhold

Aktiv Lytning

Sjedte udgivelse af i alt ti musikundervisningsforløb til læringsmiljøer i grundskolen, hvor der indgår børn med alvorlig synsnedsættelse herunder blindhed
Mand spiller på violin

Nyt musikundervisningsforløb til læringsmiljøer i grundskolen, hvor der indgår elever med alvorlig synsnedsættelse herunder blindhed

Synscenter Refsnæs har fornøjelsen af at udgive det sjette af 10 musikundervisningsforløb til læringsmiljøer i dagtilbud og grundskolen, hvor der indgår elever med alvorlig synsnedsættelse herunder blindhed.

Det sjette forløb, Aktiv Lytning, er målrettet mellemtrinnet, og publikationen kan frit downloades fra Synscenter Refsnæs hjemmeside samt bestilles i trykt udgave med de tilhørende elevmaterialer via Mediateket

Henover de næste måneder udkommer de næste fire inkluderende undervisningsforløb i faget musik. Undervisningsforløbene er resultatet af et udviklingsprojekt støttet af Statens Kunstfond. I projektet har musikundervisere fra Synscenter Refsnæs i samarbejde med elever, kursister og fagpersoner, der beskæftiger sig med unge med synsnedsættelse herunder blindhed i kommunernes skole- og dagtilbud, udviklet en række inkluderende undervisningsforløb og -aktiviteter i faget musik.

Forløbene er målrettet daginstitutioner, indskoling, mellemtrin og musik som valgfag i grundskolen samt til børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser, og har afsæt i gældende læreplanstemaer samt folkeskolens forenklede fælles mål indenfor fagets kompetenceområder musikforståelse, musikudøvelse og musikalsk skabelse.

Materialet stilles til rådighed for musikundervisere og pædagogisk personale på blandt andet folkeskoler, dagtilbud, botilbud og fritidsinstitutioner i hele landet, og skal bidrage til at sikre inklusion af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse herunder blindhed i musikundervisning, børne- og læringsfællesskaber og styrke målgruppens læring og aktive musikudøvelse.