Gå til indhold

Skoleelever

Vi tilbyder hjælp til både familie og skole med vejledende anbefalinger til, hvilke udvidede læringsmål, der kan gavne den enkelte elev.

Udredning - Rådgivning - Undervisning

Specialrådgivningen kan hjælpe både familie og skole med vejledende anbefalinger til, hvilke udvidede læringsmål, der kan gavne den enkelte elev. Det sker på baggrund af en individuel udredning, typisk kombineret med rådgivning og undervisning. En udredning kan foregå i hjem og skole eller ved Synscenter Refsnæs, hvor eleven undervises sammen med ligesindede skoleelever. Afhængig af elevens udfordringer kan den handle om:

  • Færdigheder i dansk, matematik og idræt, inkl. test i læsning, skrivning og regning
  • Orientering og mobility
  • Strategi for brug af hjælpemidler, IKT og anden læringsteknologi
    (mis)Trivsel, sociale kompetencer, ensomhed
  • Almindelig daglig levevis (ADL) og mestring af hverdagen i familie og skole

Gruppeforløb

På et gruppeforløb ved Synscenter Refsnæs får eleven mulighed for at etablere fællesskaber og arbejde sammen med ligestillede. Med afsæt i peer tankegangen sammensætter konsulenterne forskellige aldersvarende hold for svagsynede og blinde. Elevernes kundskaber i dansk og matematik afdækkes ved brug af tests, der kompenserer for synsnedsættelsen. Udover de faglige mål i skolen arbejdes med at kende sig selv og opleve verden i fællesskab med ligesindede (peers) og derigennem styrke egen motivation og vilje til at blive selvhjulpen og uafhængig i sin dagligdag.

Vi tilbyder også individuel rådgivning og udredning i elevens hjem, institution og skole, typisk i samarbejde med lokal synskonsulent. Ved behov deltager ergoterapeut eller psykolog fra Synscenter Refsnæs. Skolekonsulenterne rådgiver og udreder med afsæt i krop, aktivitet- og deltagelse inden for ICF-CY rammen.