Gå til indhold

Rådgivning til fagpersoner

Læs om vores rådgivning til fagpersoner

Brug for rådgivning eller kursus?

Specialrådgivningen tilbyder gratis rådgivning til fagpersoner, der arbejder med børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og blindhed. Rådgivningen kan være relateret til en konkret borger, og den kan være af generel karakter. Vi guider dig også videre til lokale synskonsulenter og kommunikationscentre.

Læs mere om de faglige ydelser

Specialrådgivningen tilbyder også kurser til pædagoger, lærere, terapeuter og andre, der arbejder med målgruppen, f.eks. om det funktionelle syn. Hjernebetinget synsnedsættelse. Punktskrift. Brugen af de øvrige sanser og hjælpemidler. Sociale kompetencer hos børn og unge med synsnedsættelse.

I kurset indgår altid dialog om lokale udfordringer og vejledende anbefalinger om pædagogiske tiltag i jeres praksis. Der betales ikke for undervisningen men et mindre beløb for administration og forplejning.

Læs mere om kurser for fagpersoner

Dygtiggør dig lokalt

Dygtige specialister og vidensmedarbejdere kommer efter aftale rundt i hele landet til institutioner, skoler, uddannelsessteder og foreninger. Vi skræddersyr gerne et tilbud til jer og bidrager også, når lokale synskonsulenter afholder fagdage og netværksmøder regionalt.

Diplomuddannelse i synspædagogik og syns(re)habilitering

Uddannelsen er udviklet til synsprofessionelle og fagfolk, der arbejder med mennesker med alvorlig synsnedsættelse og blindhed. Den består af fem moduler og udbydes af UC Syddanmark og IBOS – Instituttet for Blinde og Svagsynede (voksne). Uddannelsen omfatter både synsnedsættelse hos børn, unge, voksne og ældre.

Undervisning i børnesyn

Erfarne synskonsulenter og psykologer fra Synscenter Refsnæs varetager undervisningen relateret til børn og unge med synsnedsættelse på diplomuddannelsen.

Mentor for studerende
Specialrådgivningens synskonsulenter fungerer som mentorer og praktikvejledere for studerende på diplomuddannelsen i synspædagogik og syns(re)habilitering. Synscenter Refsnæs stiller mentorer til rådighed på børneområdet på modul 3 og 4:

  • ADL – almindelig daglig levevis
  • O&M – Orientering og Mobility

Læs mere og tilmeld dig uddannelsen