Gå til indhold

Podcastkurser til forældre

Find her forskellige podcasts fyldt med viden, gode råd og anbefalinger om specifikke temaer. Hver podcast har en varighed på ca. 30 minutter. Podcastserien er et samarbejde mellem IBOS, Landsforeningen af Forældre til blinde og svagsynede samt Synscenter Refsnæs.

Tidlig indsats ift. 0-3 årige småbørn med blindhed

Denne podcast henvender sig til forældre og andre pårørende til helt små børn med blindhed. Synscenter Refsnæs’ psykolog Birgit Irene Puch Jørgensen deler ud af den viden, der er på området og giver et udpluk af gode råd og anbefalinger, som kan understøtte den tidlige indsats. F.eks. hvordan støtter man bedst muligt barnets emotionelle og motoriske udvikling? Hvordan lærer barnet at lege med andre børn? Hvor kan forældre søge hjælp og vejledning?

Opstart i dagtilbud

Denne podcast er til forældre med et barn med alvorlig synsnedsættelse, der skal i dagtilbud. Synscenter Refsnæs’ synskonsulent Annette Petersen giver viden og gode råd i forbindelse med opstart i daginstitution, hvor mange praktiske og pædagogiske spørgsmål kan melde sig. Fx valg af institution, samarbejde, sprogudvikling og kommunikation, trivsel og udvikling, at være en del af et børnefællesskab og meget andet.

Mit barn skal i skole – overgangen fra børnehave til skole

Denne podcast henvender sig til forældre og andre pårørende til et barn med alvorlig synsnedsættelse, der skal i skole. Synscenter Refsnæs’ psykologer Margit Munk Hansen og Gunilla Kristina Nord giver viden og vejledende anbefalinger omkring skiftet fra børnehave til skole. De kommer bl.a. ind på, hvornår barnet er skolemodent, valg af skole og gode råd om hvordan henholdsvis skole og hjem forbereder sig bedst muligt til skolestart.