Gå til indhold

900.000 kr. skal modvirke afspecialisering af de blinde og svagsynedes skriftsprog

Vigtig viden om punktskrift risikerer at blive afspecialiseret på børne- og ungeområdet. Den udvikling skal 900.000 kroner nu lave om på.
Billedet viser punktskrift, der er et særlige alfabet, hvor blinde og stærkt svagtseende kan bruge følesansen til at læse og skrive.
Punktskrift er et særlige alfabet, hvor blinde og stærkt svagtseende kan bruge følesansen til at læse og skrive.

Synscenter Refsnæs, under Region Sjællands socialområde, er nationalt videnscenter på børnesynsområdet. Centret har netop fået knap en million kroner af Børne- og Undervisningsministeriet til at styrke hele landets undervisning i det alfabet, som blinde og stærkt svagsynede bruger til at læse og skrive.

Pengene skal blandt andet bruges til at lave en klar køreplan, der sikrer alle børn og unge (0-18 år), der har behov for at kunne punktskrift, får den rette introduktion og undervisning på deres skole eller i deres dagtilbud, uanset hvor de bor.

56 børn og unge

I dag er der i alt 56 børn og unge i landet, der anvender punktskrift som en del af deres læse- og skriftsprog. Og fordi målgruppen er relativt lille, er der stor risiko for, at den faglige viden bliver udvandet. For eksempel er det ikke alle kommuner, der har de specialpædagogiske kompetencer til at foretage den nødvendige oplæring.

National Koordination i Social- og Boligstyrelsen har på den baggrund videregivet en bekymring til Børne- og Undervisningsministeriet for, hvorvidt børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, herunder blindhed, imødekommes i deres behov for punktskriftindsatser i deres lokale dagtilbud og skoletilbud.

Landsdækkende projekt

Der er sat et år af til det landsdækkende projekt, som foregår i samarbejde med paraplyorganisationen Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) på tværs af kommuner, regioner og sektorer.

De såkaldte kommunikationscentre, der tilsammen dækker alle landets 98 kommuner, vil også blive inddraget. Kommunikationscentrene samarbejder med landets kommuner, herunder PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), om specialrådgivning og vejledning af børn og unge med synsnedsættelse, herunder blindhed.

Der bliver også nedsat en national koordineringsgruppe med formanden for DTHS, samt centerleder og cicecenterleder for Synscenter Refsnæs. Heri søges inddragelse af Kommunekontaktrådene (KKR) med henblik på, at styrke koordinationen og samarbejdet om de fornødne indsatser til målgruppen.

Projektet er en vigtig del af Synscenter Refsnæs’ kerneopgave, da centret som et landsdækkende og højt specialiseret tilbud har en særlig forpligtelse til at understøtte landets kommuner med kompetencer og viden.